+strona główna     +dodaj do ulubionych   Übernachtung Dziś są imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
Mazury - noclegi, kwatery, mapa i atrakcje.

Szukaj na stronie    POLECAMY
Karpacz
Karkonosze
Szklarska Poręba
Jelenia Góra
Users online: (1)

Mazury informacje -

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez Spółkę Tenet, z siedzibą w Jeleniej Górze. Wszelkie materiały znajdujące się na Witrynie stanowią własność intelektualną firmy Tenet.

Ich kopiowanie lub powielanie jest zabronione.

W przypadku bezprawnego wykorzystywania zdjęć (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Redakcja serwisu jak i autorzy zdjęć będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.

Odpowiedzialność Serwisu za zamieszczone dane i informacje

Informacje nadsyłane w ogłoszeniach, artykułach i prezentacjach a także opinie zamieszczane w artykułach lub w forach internetowych nie mogą naruszać praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny lub/i obraźliwy. Właściciel ma prawo badać sposób użytkowania Serwisu, blokować lub usuwać zamieszczanie treści niezgodnych z niniejszymi postanowieniami.

Serwis oraz Właściciel zastrzegają sobie prawo odmowy publikacji na stronach internetowych Serwisu dostarczonych treści informacyjnych lub/i reklamowych bez podania przyczyn


1. Charakter i cele witryny

Witryna jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujących usługi w Polsce i zagranicy.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

Osoba, która dodaje treść do serwisu gdzie wymagane jest podanie niezbędnych informacji takich jak imię i nazwisko, adres email wyraża zgodę na umieszczenie na serwisach turystycznych podanych informacji, utworzenie konta użytkownika oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert dotyczących tematyki sewisu. 

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

Każdy użytkownik może poprawić swoje dane lub zostać zapomnianym.
Dane użytkowników są przetwarzane tylko i wyłącznie w celów na który posiadamy zgodę lub jest to prawnie uzasadnione.

3. Prawa i możliwości użytkowników witryny

Rejestrując się w witrynie

- zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
- akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
- zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
- zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

Serwis zastrzega możliwośc blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

5. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

6. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

W witrynie są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.
Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść prezentowanych Ofert, a także za zamieszczenie przez Użytkowników informacji niezgodnych z prawdą lub podawanie przez nich fałszywych danych. Prezentowanie treści, materiałów (w tym fotografii) niezgodnych z prawem, a także naruszających dobre obyczaje, prawa intelektualne, prawa własności, znaki towarowe itp. jest zabronione. 

7.
 Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

- zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

- zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

- zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłaczenia gwarancji.


8. Zmiany regulaminu korzystania z witryny 

Zgadzasz się, że Wydawca serwisu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

strona czytana 390496


Polecamy
Korzystanie z serwisu www.mazury.popracy.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

| Polanica Zdrój | Jelenia Góra noclegi | Międzyzdroje | Urlop w Polsce | Jelenia Góra | Noclegi w Polsce |

Serwisy turystyczne popracy.pl
Copyright © 2004 - 2024 Tenet